Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından sözleşmeliye kadro hakkında bilgi vermişti. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur kadrolarına sözleşmeli personel alımına ilişkin yeni bir duyuru yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur kadrolarına sözleşmeli personel alımına ilişkin yeni bir duyuru yayınlanmıştı

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?
Kadro kimlere verilecek?
520 bin sözleşmeli personelden kaçı kadro alabilecek?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi nedir?
Sözleşmeliye 3+1 yıllık şart nedir?
Doğrudan kadroya geçme hakkı kimlere verilecek?
Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil detayları nedir?
İşte sözleşmeliye kadro hakkında merak edilen tüm detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Yapılacak düzenleme ile halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’ den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi kararlaştırılırken, yine bu kapsamındaki sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesine de imkan sağlandığı kaydedildi.

Düzenlemeyle kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının ise görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması, 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi, mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin ise sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesinin öngörüldüğü açıklandı.

Düzenlemeyle kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller içinse 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, sözleşmeliden kadroya geçişin 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrası düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklama:

Cinsel ilişki vaadiyle darp ve gasp Cinsel ilişki vaadiyle darp ve gasp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi web sitesinden yayımlanan açıklama şöyle:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi temel dayanak haline getirilerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi.

Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süresi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, sözleşmeliden kadroya geçişin 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşeceğini açıkladı.

Hâlihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek.

Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler.

Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise, süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kamu çalışanları kadro kapsamı dışında kalacak.
Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.

Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak.

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek.

Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözülerek sözleşmeli kadrolu statüsünün daha adil ve sürdürebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu konudaki hukuki düzenlemenin ise en kısa sürede Meclis’e sunularak hayata geçirilmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Türkiye, Çalışma Hayatında Çok Önemli Mesafe Katetti”
Türkiye'nin son 20 yılda her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da çok önemli mesafe katettiğine, bu gerçeği, sendikalaşma oranları, ücretler, sosyal haklar başta olmak üzere tüm verilerde açıkça görmenin mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar arasında son dönemde en yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin ve tüm ücretlerin asgari ücret seviyesindeki kısmının Gelir Vergisi dışında bırakılması uygulamalarının yapıldığını anımsatan Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye’nin, Eylül ayında tarihinin en yüksek istihdam rakamı olan 31,4 milyona ulaştığını da ifade etti.

İstihdamdaki artışın sosyal güvenlik sisteminin dengesine de olumlu yansıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için yapılan 6’ncı toplu sözleşmede maaş artışlarının yanı sıra kadrolara ilişkin de önemli kararlar alındığına ve uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı meselesinin de çözüme kavuşturulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin:

"Sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Yaptığımız kamu personel reformunun kadroya geçme hakkı elde eden 424 bin sözleşmelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp açıklayacağız.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK"
Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik.

Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik.

Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir.

Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.

Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır.

Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Kaynak: Medya