24.05.2019, 17:04

Dijital dönüşüm..

Tüm dünyada dijital teknolojilerin hızlı gelişimi tarımdan imalata, sağlıktan eğitime , bankacılıktan pazarlamaya olmak üzere hemen hemen her sektörlerde kullanılması, beraberinde fiyatlarda şeffaflaşmayı ve rekabetin artmasını ve dijital itibarın önem kazanmasını sağlamıştır. Bu durum beraberinde şirketleri dijital dönüşüme ayak uydurmak zorunda bırakmıştır. Bu yazımıda son yıllarda çok fazla duyduğumuz ve her alanda karşılaştığımız “Dijital Dönüşüm” kavramını biraz ayrıntılı olarak ele alacağız. Dilerseniz öncelikle “Dijital Dönüşüm” kavramının tanımını yaparak başlayalım. Dijital Dönüşüm, şirketlerin veya devletlerin dijital çağa ayak uydurabilmek adına “Yapay zeka, Büyük Veri (Big Data), Nesnelerin İnterneti (IoT), Sensör Teknolojileri, Mobil Teknolojiler, Otonom Teknolojiler, Sosyal Medya Araçları , Mobil Cihazlar gibi dijital teknolojilerin tamamını veya bir kaçını kullanarak, müşteri veya vatandaş odaklı olarak yeni iş yapış modellerine geçiş sürecidir. Tabi ki bu geçiş, bir anda olmayacağı gibi çok uzun zamanlara yayılmaması hızlı bir şekilde aksiyon alınması ve trendlere uygun şekilde hareket edilmesi gerekir. Dijital dönüşüm ile oluşan acımasız rekabet nedeniyle, dünyada özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğunun dijital dönüşüm süreçlerine hızlı şekilde adapte olmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Benzer şekilde devletlerin de özellikle e-Devlet vizyonları kapsamında kısa orta ve uzun vadeli dijital dönüşüm stratejilerini yayınladıklarını görmekteyiz.

**********

Dijital dönüşüm kavramı temel bir felsefeye dayanmaktadır. Bu felsefenin altında yatan düşünce, dijital dönüşümün odağına müşteriyi koyarak müşteriyle sürekli bağlantılı kalarak (connectivity özelliği) beklentilerini yakından takip edebilmek, bu bağlantılılık sayesinde müşterilerden çok daha gerçekçi ve hızlı geri dönüşler alınarak müşterilere yerinde ve zamanında doğru ürünler sunmak, bununla beraber yeni inovasyonları hayata geçirmek yatmaktadır. Bu bağlantılılık sayesinde iki yönlü bilgi akısşının sağlandığı görülmektedir. Bu noktada mobil teknolojilerin etkin bir şiekilde kullanıldığı görülmektedir. Böylelikle rekabetin çok daha zorlaştığı ve müşteri kırılganlıklarının ve hızlı müşteri kayıplarının çok daha hızlı olduğu yeni dijital dünyada müşteriyle bağlantılı kalarak, daha yakın temas kurarak var olan müşterinin korunması bununla birlikte yeni müşterilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dijital dönüşümün odak noktasına müşteriyi koyması ve bağlantılı kalma felsefesinin yanında 

 • yeni iş modeli kurgulamak, 
 • strateji yaratmak, 
 • hedefler koymak 
 • teknolojiye ve tüm trendlere ayak uydurarak

bu hedeflere ulaşmak yer almaktadır.

Yeni trendlere ayak uyduramayan, geleneksel yöntemlerle hayatına devam etmeye çalışan şirketlerin dijital dünyada karşılarına çok farklı ve hiç beklenmedik rakiplerinin çıktığı ve bu nedenle “yaratıcı yıkım” denilen durum ile karşılaştıkları görülmektedir. Bu noktada dilerseniz yaratıcı yıkım kavramını da kısaca açıklayalım. Yaratıcı yıkım, yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen bir iş modelinin, tarihi uzun yıllara dayanan çok köklü firmaları yok edebilmesi yada ekonomik olarak cirolarının çok düşük seviyelere gelmesi ve pazarı kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse www.airbnb.com isimli web sitesi kurulduktan kısa bir süre içerisinde, büyük otel zincirleri olan birçok firmanın önemli sayılacak müşterisini kazanmış durumdadır. Diğer bir örnek Kodak firmasıdır. Yılların fotoğraf makine üreticisi, akıllı telefonların gelişimi ve fotoğraf çekme yeteneklerinin artması ile birlikte büyük bir düşüş trendine girmiştir. Blackberry firmasının yeni trednlerden olan dokunmatik ekranlara geçişe direnmesi veya ayak uyduramaması beraberinde neredeyse pazar payının tamamını kaybetme noktasına getirmiştir. Görüldüğü üzere dijital dönüşüm rüzgarı oldukça sert esen bir rüzgardır ve yelkenleri doğru tarafa çevirmeyen firmaları teknolojinin tam ortasında olsalar bile tamamiyle pazardan silebilecek seviyelere kadar götürebilir. Bu kadar örnekten sonra Nokia örneğini de vermeden geçemeyeceğim. Bir dönem mobil telefon pazarının hakim lideri olan firma doğru ve stratejik bir dijital dönüşüm gerçekleştiremediği için için pazardaki konumunu kaybetmiştir. 

**********

Dijital dönüşümün felsefesinin doğru anlaşılarak doğru bir stratejinin kurulması gerekir. Dijital dönüşüme başlayacak firmaların kısa , orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirerek ilerlemeleri gerekir. Bu stratejileri belirlerken yapay zeka, makine öğrenimi, IoT , Sosyal medya, mobil teknolojiler, sensör teknolojileri gibi tüm teknoloji trendlerini iyi okumaları, muhtemel veya olası rakipleri iyi görmeleri ve inovatif düşünerek geleceğe yönelik stratejiler belirlemeleri gerekmektedir. Tabi ki her süreçte olduğu gibi dijital dönüşüm süreçlerinde de konunun uzmanları ile yola çıkmak büyük önem arzetmektedir.

Djital dönüşüm içerisinde inovasyonu da barındırmaktadır. Müşterileri şaşırtacak, yeni teknolojilerl ile donatılmış yeni ürünler geliştirebilmek ve bunun ticarileşmesini sağlamak dijital dönüşüm stratejisi açısından çok önemlidir. Dijital dönüşüme başlayacak şirketlerin strateji adımları olarak;

 • Köklü değişikliklere açık olması
 • Değişiklikleri idare edebilme yeteneğinin olması 
 • Müşteri beklentilerinin araştırılması ve iyi analiz edilmesi 
 • Dönüşüm için gerekli kaynakların bulunması ve ayrılacak bütçenin planlanması
 • Tecrübelere ve uzman görüşlerine değer verilmesi
 • Ekiplerin birbirine güvenmesi ve fikir birliğine sahip olunması
 • Şirket kültürünün analiz edilmesi ve aksiyon haritasının oluşturulması

verilebilir. Bu strateji adımlarını doğru kurgulayan firmaların başarıya ulaştıkları görülmektedir. Örneğin herkesin bildiği ve dijital dönüşüme örnek olarak verilen Netflix şirketini ele alalım. İnsanların önümüzdeki on yıl içerisinde sinemaya gitme alışkanlıklarını tamamen değiştireceği öngörülen ve en popüler dijital dönüşüm iş modellerinden olan Netflix şirketi 1997 yılında bir DVD kiralama şirketi oalrak kurulmuş ve özellikle 2000 yılından sonra kendisi de dijital dönüşüme ayak uydurarak doğru stratejilerle günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. DVD kiramala fikrinden uzaklaşarak özellikle 2007 yılı itibariyle birlikte kişisel bilgisayarlardan izlenebilme özelliğini etkinleştirerek dijital dönüşüme ayak uyduran şirket bu noktada önemli bir kırılma noktasını çok başarılı bir şekilde atlatmıştır. 2018 yılı itibariyle 200 farklı ülkede 125 milyona yakın kullanıcısı olan Netflix şirketi doğru bir strateji izlemiş ve dijital dönüşüm adımlarını doğru atmıştır. ABD’ de Netflix ile aynı yıllarda kurulan ve daha fazla müşteri kitlesine sahip olan rakibi ise dijital dönüşüme ayak uyduramayıp yaratıcı yıkımının etkisinden kurtulamamıştır. 

Dijital dönüşüme fotoğrafı daha da büyüterek ülkelerin durumları açısından bakalım ve Türkiye’nin dijital dönüşüm açısından nerede olduğuna da değinip, dijital dönüşüm uygulayacak bir şirketin dikkat etmesi gereken ve uygulaması gereken adımları vererek yazımızı tamamlayalım isterim. 

Dijital dönüşüm açısından ülkeler 4 guruba ayrılıyor:

 • Durağan Ülkeler (İskandinav ülkeleri, Güney Kore, Avustralya, Kanada, ABD, Almanya)
 • Öne çıkan ülkeler (Singapur, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, İsrail, Japonya)
 • Kabuğunu kıran ülkeler (Türkiye, Çin, Meksika, Malezya, Kenya, Brezilya, Şili, Kolombiya)
 • Riskli ülkeler ( Güney Afrika, Peru Yunanistan, Pakistan, Mısır)

Durağan olarak tabir edilen ülkeler geçmişte yüksek büyüme oranı gerçekleştirip, günümüzde ivme kaybeden ülkelerdir. 

Öne çıkan ülkeler ise yüksek büyüme oranı ve dijital gelişim gösterirken yenilik ve gelişime açık ülkelerdir.

Kabuğunu kıran ülkeler, diğerlerine göre daha düşük dijital gelişim seviyesine sahip olmakla birlikte gelişime açık, hızlı ivme gösteren ülkelerdir. 

Riskli ülkeler ise düşük büyüme oranına sahip ve dijital gelişimi çok düşük ülkelerdir. 

Kabuğunu kıran ülkeler listesinde yer alan ülkemiz dijital dönüşüm açısından potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşümü mutlaka önemsemeleri ve stratejilerini bu konuya odaklanarak belirlemeleri çok önemlidir. Dijital dönüşüm gerçekleştirecek şirketlerin aşağıda yer alan adımları dikkate almaları doğru bir dijital dönüşümün başlangıcını yapmalarını sağlayabilir:

 • Mecvut durum analizinizi yapın
 • Hedef belirleyin
 • Hedeflerinize sizi ulaştıracak uygun bir strateji geliştirin
 • Stratejiye uygun dijital dönüşüm teknolojilerini belirleyin (Yapay zeka, Big Data, IoT, Mobilite vs..)
 • Dijital işletim modelini belirleyin
 • Şirket bünyesinde dijital yetkinlikleri artırın
 • Tasarıma ve veriye dayalı olun
 • Müşeriyi odağınıza alın bağlantılılığı sağlayın
 • İnovasyona önem verin ve şirket içi inovasyon kültürünü artırın
 • Dijital izlenebilirliğinizi sağlayın

Dijital dönüşüme ayak uydurarak yaratıcı yıkımdan korunabilmeniz dileğiyle.

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Şubat 2021
İmsak 05:42
Güneş 07:07
Öğle 12:53
İkindi 15:56
Akşam 18:28
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19
Günün Karikatürü Tümü