Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğini yayınladı. Yönetmelikte, memur ve sözleşmeli personelin gösterge ve ücretlerine göre yemek bedelleri aktarıldı.

Gösterge ve ücret baremine göre 2023 boyunca öğle yemeği için günlük olarak memurlardan 3,81-15,55 lira arasında, sözleşmeli personelden ise 4,64-18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği"nde 2023'te öğle yemeği servisinden faydalanacakların ödeyeceği yemek bedellerinin dökümü yer alıyor.

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklıyor Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklıyor

15 Ocak 2023'ten 14 Ocak 2024'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında bedel tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden alınacak yemek bedeli

Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 4,64 lira ile 18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Yemek bedelinin bir kısmı bütçeden karşılanıyor
Tebliğe göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Ek göstergesine göre memurlardan alınacak yemek bedeli detayı

Bu çerçevede, günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 3,81 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 6,48 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 8,05 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 10,43 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 13,89 ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 15,55 lira olarak tahsil edilecek.

Ücretine göre sözleşmeli personelden alınacak yemek bedeli detayı

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 9 bin 730 liraya kadar (9 bin 730 lira dahil) olanlardan günlük 4,64 lira, 16 bin 420 liraya kadar (16 bin 420 lira dahil) olanlardan günlük 8,05 lira, 22 bin 685 liraya kadar (22 bin 685 lira dahil) olanlardan günlük 14,61 lira, 22 bin 685 liranın üzerinde olanlardan günlük 18,59 lira yemek bedeli alınacak.

Özel haller

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi konular dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.