Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği Temmuz ayı ara zammında asgari ücrete gelecek zammın yanında asgari ücret üstü alan çalışanlarında zam artışı gündeme getirmesi bekleniyor. Eğer yüzde 10 oranında bir zam gelecek olursa 4678,3 TL ye çıkacak olan asgari ücretin brüt tutarı ise 5505,4 TL olacak. Yüzde 20 oranında zam artışı olacak ise 5103,6 TL olacak olan asgari ücretin brüt tutarı ise 6004,8 TL olacak. Yeni duyurulacak asgari ücret ile beraber en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımında artışlar görülecek.

Asgari ücretin belirlenmesi
Asgari ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.

SGK primleri
Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Brüt asgari ücrette 760 TL prim kesintisi bulunuyor. İşverende ise 876 TL prim maliyeti mevcut. Asgari ücrette ara zammın gelmesiyle iş verene de pirim desteği gelmesi konusunda değerlendirmeler yapılıyor. SGK primleri devlet tarafından karşılanması ve bu tutarın asgari ücrete eklenmesi gündemde. Bu gelişmeler ile beraber asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek.

İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği
Asgari ücret ile çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı tutarları arttırılacağı gibi işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı arttırılacak. 

Tüm çalışanları kapsayacak
Temmuz ayında gelecek asgari ücret ara zammının belirleneceği tutar, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İş kollarına, işçinin yaşına bakılmaksızın ve ayırım söz konusu olmaksızın bütün çalışanları kapsayacak.

Asgari ücret hesaplama
Asgari ücret, saatlik ücret olarak aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati vardır. Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saattir.

İdari para cezası
İş veren, çalışanlara belirlenen asgari ücretin altında bir maaş vermesi mümkün değildir. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya asgari ücretin altında bir maaş ödemesinde bulunan işverenlere idari para cezası uygulanır.

İşsizlik maaşı
İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ara zamla birlikte artacak.